Wat is het Carnegie Hero Fund?
Wat is het Carnegie Hero Fund?
Het Carnegie Hero Fund werd in België opgericht bij K.B. van 29 november 1911 nadat de Amerikaanse filantroop van Schotse afkomst Andrew Carnegie op 17 april van dat jaar een aanzienlijk kapitaal aan de Belgische regering had geschonken, waarvan de rente zou dienen om steun te verlenen aan vreedzame helden en aan de gezinnen van hen die hun leven verloren als slachtoffer van hun dienstvaardigheid.

De Stichting vatte haar werkzaamheden aan begin 1912. Op 27 oktober 2012 werd de 100ste verjaardag gevierd tijdens een plechtige zitting in het auditorium van de Nationale Bank van België. (Toen nog) Kroonprins Filip reikte er aan 39 mensen die hun leven op het spel hebben gezet om dat van één of meer medemensen te redden, de medaille en het diploma van het Carnegie Hero Fund uit. Het Carnegie Hero Fund telt thans ongeveer 3.000 laureaten.

De stichting kent ook de bijzondere prijs “Jeanne Rombaut” toe, genoemd naar het 14-jarige meisje dat in 1955 in een bioscoopbrand stierf nadat zij zelf twee kinderen had gered. De prijs wordt toegekend aan een jongere van minder dan 18 jaar die de mooiste daad van moed en zelfopoffering heeft verricht.
Wie bestuurt het fonds?
Wie bestuurt het Fonds?
De Commissie is het besturend orgaan van het Carnegie Hero Fund. Naast de Federale Minister van Binnenlandse Zaken die van rechtswege voorzitter is, zetelen er de hoogste vertegenwoordigers van de belangrijkste instellingen van het land. Zij oordeelt over de toekenning van de onderscheidingen.
Wat reikt het fonds uit?
Wat reikt het Fonds uit?
Aan de door de Commissie erkende laureaten wordt, rekening houdend met een aantal criteria, de gouden, de zilveren of de bronzen medaille toegekend, telkens met het diploma. Aan de gezinnen van hen die bij een moedige daad het leven lieten, kan geldelijke steun worden verleend.
Wat is vereist?
Wat is vereist?
Om een onderscheiding te bekomen moet men zijn leven aan een ernstig en dreigend gevaar hebben blootgesteld, met het doel een evenmens te redden.

De Commissie houdt rekening met de daden die wegens de buitengewone zelfopoffering die zij van de betrokkene gevergd hebben, de ernst van het gevaar en de bijzondere omstandigheden waarin zij werden verricht, als waarlijk heldhaftig kunnen worden bestempeld.
Hoe kan men iemand voordragen?
Hoe kan men iemand voordragen?
In de eerste plaats wordt aan de gemeentelijke overheden gevraagd dat zij, zodra zij op de hoogte zijn van een bijzondere redding, dit mededelen aan het Carnegie Hero Fund.

Anderzijds mag eenieder die kennis heeft van een heldendaad dit mededelen.

De secretaris van het Fonds doet dan het nodige onderzoek en legt de zaak voor aan de beoordeling van de Commissie.
Wat moeten we weten?
Wat moeten we weten?
Het dossier moet de volgende gegevens bevatten:

* Plaats, datum en uur van de reddingsactie;
* Naam, voornamen, leeftijd en adres van de redder of redster;
* Indien het gaat om een minderjarige redder of redster: naam en voornaam van de ouders;
* Indien mogelijk, naam, voornaam en leeftijd van de geredde persoon (personen);
* Omstandige omschrijving van de reddingsactie;
* Krantenartikel(s) en eventueel proces-verbaal van de politie of interventierapport van de brandweerdienst;
* Beschrijving van de eventuele lichamelijke gevolgen voor de redder-redster;
* Eventuele andere nuttige gegevens (getuigen,…).

Hoe kan men contact opnemen?
Hoe kan men contact opnemen?
Het dossier kan best onmiddellijk gestuurd worden aan de Secretaris van het Carnegie Hero Fund

Theo Van Santen
Warandeberg 4
1000 Brussel

E-mail: theovansanten@telenet.be
Telefoon: +32(0)474/95.39.14